donderdag 28 oktober 2021

Falkirk – Cumbernauld

DAG
23
09:15 uur
Verslag

Het is vandaag weer een dag met heerlijk Schots weer. We zijn van start na een lekker ontbijtje bij het restaurant van het tuincentrum Klondyke.

Onderweg komen we veel kanalen tegen, die dateren van de achttiende eeuw en werden tot halverwege de twintigste eeuw gebruikt voor scheepvaart, voornamelijk het vervoeren van steenkool naar Edinburgh en Glasgow.

De natuurlijke omgeving van Falkirk is zeer gevarieerd en heeft een aantal bijzondere flora en fauna en habitats. Interessante habitats zijn bijvoorbeeld de rivieren, kanalen en plaatsen die recentelijk zijn verbeterd voor dieren in het wild, zoals Bonnyfield Nature Park en Abbotshaugh Community Woodland. 

Daarna gaan we koffie drinken bij de Milk Barn! Ook vandaag hebben we weer een flinke tocht voor de boeg, maar liefst 26 kilometer. Wij hebben er zin in!

13:00 uur

Onder klimaatrechtspraak verstaat men de praktijk waarbij burgers of milieuorganisaties een overheid of onderneming aanklagen wegens veronderstelde toekomstige schade aan de gezondheid en het leefmilieu door klimaatverandering. De klimaatzaak van Urgenda en mede-eisers was de eerste ter wereld. Samen riepen we de staat ter verantwoording inzake maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Wereldwijd werd de klimaatzaak gevolgd door de organisaties, burgers, bedrijven en media. In steeds meer landen volgen burgers het het voorbeeld van Urgenda: ze slepen hun regering voor de rechter of klagen bedrijven aan voor hun aandeel in de klimaatschade. Er lopen nu klimaatzaken in België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Nieuw-Zeeland en nog veel meer. 


Klimaatrechtspraak geeft burgers de mogelijkheid om de door hen zelf gekozen regering terug te kunnen fluiten omdat internationale afspraken met voeten worden getreden, de veiligheid van burgers niet voldoende wordt gegarandeerd en het milieu niet langer wordt beschermd. Een dappere, onafhankelijke rechtspraak is noodzakelijk om ons te beschermen tegen de grillen van een overheid die zich vooral laat leiden door de illusie van eeuwige economische groei.

16:00 uur
PodcastVerslag

Vandaag is Dick Weiffenbach te gast in de podcast. Hij is directeur van Netbeheer Nederland: de vereniging van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van Nederland. Dick ziet de energietransitie als een van de grootste opgaves waar we nu als mensen voor staan. Hij zet zich in om de energietransitie mogelijk te maken en daarnaast een bijdrage te leveren aan het publieke debat hierover.

Marjan Minnesma en Dick Weiffenbach hebben het over netbeheer en welk effect de energietransitie hierop zal hebben.

The Climate Miles Podcast
The Climate Miles Podcast
Dag 23: Dick Weiffenbach (Netbeheer Nederland) over netbeheer
/
18:15 uur
Foto'sVerslag

Na een lange, druilerige dag die gelukkig droog eindigde, tikken we de 28 kilometer aan. Gelukkig hebben we onderweg veel leuks en interessants gezien zoals the Falkirk Wheel, de handgegraven kanalen en de Milk Barn.

22:00 uur
DagvideoVideo

Bijna de laatste dag van The Climate Miles! Een zware, natte dag. We praten over het belang van rechtszaken voor het klimaat en worden intussen getrakteerd op prachtige plaatjes van ‘bonnie Scotland’.