Urgentie

Dit is waarom we naar Glasgow lopen

Van 1-12 november vindt in Glasgow COP26 plaats. Dit is de 26e klimaatconferentie van de Verenigde Naties en deze editie is cruciaal. De concrete plannen en acties van alle landen zullen drastisch bijgesteld moeten worden om de opwarming van de aarde onder de 1,5 – 2 graden te houden. We koersen nog steeds af op 3 graden opwarming aan het einde van deze eeuw en dat betekent een onleefbare wereld. Alleen met een crisisaanpak en een enorme versnelling houden we de catastrofes enigszins binnen de perken. We zien nu wereldwijd al wat er gebeurt bij een opwarming van ongeveer 1,2 graden. 3 graden is veel te veel!

Wake up, act now!

Politici, word wakker! 3 graden opwarming is echt te veel!

De oplossingen in zicht

We kunnen ontwrichtende klimaatverandering nog grotendeels voorkomen. Het probleem is niet dat er geen oplossingen zijn, die zijn er nu al. Het probleem is dat we de urgentie niet genoeg erkennen, dat ouderwets neoliberaal marktdenken de boventoon voert en dat we onszelf niet goed genoeg organiseren. Het kan als je het wilt! Voor inspiratie:

Een initiatief van Urgenda

Urgenda is de organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren.

In 2015 won Urgenda de inmiddels internationaal bekende Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% ten opzichte van 1990. Tot twee keer toe ging het Rijk ertegen in beroep, maar in december 2019 stelde de Hoge Raad Urgenda definitief in het gelijk. Het vonnis is echter 6 jaar later nog steeds niet nagekomen en dus stapt Urgenda dit jaar opnieuw naar de rechter om nakoming te vorderen.

Video afspelen