woensdag 20 oktober 2021

Maarn – Utrecht

DAG
15
09:15 uur
Foto'sVerslag

We verzamelen 09:00 uur bij het treinstation Maarn en vertrekken om 09:15 uur. Vanaf de start loopt gedeputeerde Huib van Essen van de provincie Utrecht mee en wethouder Hans Waaldijk van de gemeente Utrechtse Heuvelrug wenst ons een goede wandeling toe! Fris en fruitig vertrekken we met meer ongeveer 350 wandelaars richting de bossen bij Austerlitz voor alweer de 15e dag van The Climate Miles!

11:15 uur
Foto'sVerslag

Na een stuk wandelen door de prachtige heidevelden en landgoed Bornia, komen we aan bij cultuur- en congrescentrum Antropia. Antropia is een koploper op het gebied van duurzaamheid, en serveert uitsluitend biologische en biologisch-dynamische (streek)gerechten. Bijzonder is dat bij Antropia klimaatneutraal vergaderen de norm is en dit wordt dan ook standaard in de offerte opgenomen. Met deze extra inkomsten worden vervolgens duurzame energieprojecten over de hele wereld gefinancierd. Hier hebben we een rustpauze en genieten we van de klimaatsongs van Leoni Jansen en studenten van de Herman Brood Academie!

14:00 uur
Foto'sVerslag

De podcast staat vandaag in het teken van duurzame bouw. Marjan Minnesma praat hierover met Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Development, een Nederlandse projectontwikkelaar die woon-, werk- en leefomgevingen ontwikkelt met het oog op de toekomst. Ze creëren schone en veilige werkomgevingen, en maken deze toekomstbestendig door duurzaamheid hierbij centraal te stellen. Hun instelling wordt mooi samengevat door de volgende quote: “CO2 reductie is mooi. CO2 absorptie is beter.” Ze denken klimaatbewust; materialen met een kleine footprint, zuinige gebouwen, energieneutrale opties waaronder zonnepanelen en warmtepompen, en nog veel meer! Hierdoor dragen ze bij aan een schone, veilige en duurzame toekomst. Volgens Onno Dwars loont het om voor de troepen uit te lopen, wat duidelijk werd toen BND in 2017 begon met aardgasloos bouwen.

The Climate Miles Podcast
The Climate Miles Podcast
Dag 15: Onno Dwars (Ballast Nedam) over de bouw van de toekomst
Loading
/
15:15 uur
Foto'sVerslag

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI vertelt tijdens deze laatste pauze van vandaag over de urgentie van het klimaatprobleem. De lezing was te volgen via livestream.

Kijk de livestream terug

Het zesde IPCC-rapport

Het IPCC werkt momenteel aan het 6th Assessment Report, de zesde in een reeks rapporten die wetenschappelijke, technische en sociaaleconomische informatie over klimaatverandering beoordelen. Het rapport van Working Group I over de fysische basis van het klimaatsysteem is gepubliceerd in augustus 2021. Eind oktober publiceert het KNMI een eerste duiding van dit rapport voor Nederland. Deze kennis is aangevuld met waarnemingen en onderzoek van het KNMI. Het Klimaatsignaal ’21 laat zien hoe het klimaat ervoor staat in Nederland.

In 2023 zullen in navolging van dit Klimaatsignaal ook nieuwe klimaatscenario’s volgen. Deze KNMI’23-klimaatscenario’s vervangen de KNMI’14-scenario’s. 

Wat zijn de belangrijkste punten uit dit nieuwe IPCC-rapport?

Sinds het vorige rapport van het IPCC uit 2013 is veel vooruitgang geboekt in de kennis en het begrip van het klimaatsysteem. Zo kan de klimaatgevoeligheid nu preciezer worden vastgesteld. De klimaatgevoeligheid geeft aan wat de mondiale temperatuurstijging zal zijn bij een verdubbeling van de CO₂-concentratie in de atmosfeer. De waarschijnlijke bandbreedte (67% kans) van de klimaatgevoeligheid is nu vastgesteld tussen de 2,5°C en 4°C met een beste schatting van 3°C. 

Bovendien wordt in alle IPCC-emissiescenario’s de 1,5 graden temperatuurstijging over circa tien jaar bereikt, maar liefst een decennium eerder dan verwacht. Diepe reducties in CO₂- en andere broeikasgasemissies zijn de komende decennia nodig om de temperatuurlimieten van Parijs in deze eeuw niet te overschrijden. De nieuwe timing van het bereiken van 1,5 graden opwarming wordt verklaard door een bijgestelde inschatting van de historische opwarming en een snellere stijging van de temperatuur sinds het vorige IPCC-rapport.

Ook de verwachte mondiaal gemiddelde zeespiegelstijging is ten opzichte van het vorige IPCC-rapport toegenomen: in een scenario met weinig broeikasgasuitstoot is dit 28 tot 55 centimeter en bij veel uitstoot is dit 63 tot 101 centimeter in 2100, ten opzichte van 1995-2014. Overschrijding van 2 meter zeespiegelstijging in 2100 en 5 meter in 2150 kan niet worden uitgesloten als het Zuidpoolijs versneld smelt bij het hoogste emissiescenario.

Het is duidelijk: om onder de 1,5 graad opwarming te blijven is het noodzakelijk dat we de komende 10 jaar naar netto 0 uitstoot gaan en niet pas over 30 jaar. Dat doen we niet alleen voor onszelf, maar ook voor toekomstige generaties en cruciale ecosystemen die ernstig bedreigd worden door klimaatverandering. Let’s accelerate!

Foto's

17:30 uur
Foto'sVerslag

Met meer dan 300 wandelaars halen we de finish van dag 15! Een mooie dag met een wandeling door het prachtige Bornia en Heidestein, klimaatsongs bij het duurzame Antropia en natuurlijk de lezing / livestream bij het KNMI over de urgentie rondom klimaatverandering.

Nog maar 3 wandeldagen in Nederland te gaan! Ben je erbij? Meld je aan via www.theclimatemiles.nl/aanmelden

 

21:00 uur
DagvideoVideo