15:15 uur

Lezing bij het KNMI over het 6e IPCC rapport

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI vertelt tijdens deze laatste pauze van vandaag over de urgentie van het klimaatprobleem. De lezing was te volgen via livestream.

Kijk de livestream terug

Het zesde IPCC-rapport

Het IPCC werkt momenteel aan het 6th Assessment Report, de zesde in een reeks rapporten die wetenschappelijke, technische en sociaaleconomische informatie over klimaatverandering beoordelen. Het rapport van Working Group I over de fysische basis van het klimaatsysteem is gepubliceerd in augustus 2021. Eind oktober publiceert het KNMI een eerste duiding van dit rapport voor Nederland. Deze kennis is aangevuld met waarnemingen en onderzoek van het KNMI. Het Klimaatsignaal ’21 laat zien hoe het klimaat ervoor staat in Nederland.

In 2023 zullen in navolging van dit Klimaatsignaal ook nieuwe klimaatscenario’s volgen. Deze KNMI’23-klimaatscenario’s vervangen de KNMI’14-scenario’s. 

Wat zijn de belangrijkste punten uit dit nieuwe IPCC-rapport?

Sinds het vorige rapport van het IPCC uit 2013 is veel vooruitgang geboekt in de kennis en het begrip van het klimaatsysteem. Zo kan de klimaatgevoeligheid nu preciezer worden vastgesteld. De klimaatgevoeligheid geeft aan wat de mondiale temperatuurstijging zal zijn bij een verdubbeling van de CO₂-concentratie in de atmosfeer. De waarschijnlijke bandbreedte (67% kans) van de klimaatgevoeligheid is nu vastgesteld tussen de 2,5°C en 4°C met een beste schatting van 3°C. 

Bovendien wordt in alle IPCC-emissiescenario’s de 1,5 graden temperatuurstijging over circa tien jaar bereikt, maar liefst een decennium eerder dan verwacht. Diepe reducties in CO₂- en andere broeikasgasemissies zijn de komende decennia nodig om de temperatuurlimieten van Parijs in deze eeuw niet te overschrijden. De nieuwe timing van het bereiken van 1,5 graden opwarming wordt verklaard door een bijgestelde inschatting van de historische opwarming en een snellere stijging van de temperatuur sinds het vorige IPCC-rapport.

Ook de verwachte mondiaal gemiddelde zeespiegelstijging is ten opzichte van het vorige IPCC-rapport toegenomen: in een scenario met weinig broeikasgasuitstoot is dit 28 tot 55 centimeter en bij veel uitstoot is dit 63 tot 101 centimeter in 2100, ten opzichte van 1995-2014. Overschrijding van 2 meter zeespiegelstijging in 2100 en 5 meter in 2150 kan niet worden uitgesloten als het Zuidpoolijs versneld smelt bij het hoogste emissiescenario.

Het is duidelijk: om onder de 1,5 graad opwarming te blijven is het noodzakelijk dat we de komende 10 jaar naar netto 0 uitstoot gaan en niet pas over 30 jaar. Dat doen we niet alleen voor onszelf, maar ook voor toekomstige generaties en cruciale ecosystemen die ernstig bedreigd worden door klimaatverandering. Let’s accelerate!

Foto's