Zon op fruit

We komen er helaas niet vlak langs vandaag, maar we willen het toch even uitlichten als creatieve oplossing: zon boven fruit. Lichtdoorlatende zonnepanelen boven fruit leveren niet alleen groene energie op, maar brengen ook nog allemaal andere voordelen met zich mee. Zo blijft het koeler onder de panelen is en is er minder directe instraling. Zeker met de steeds warmere zomers zijn dat grote voordelen. En er hoeft geen kostbare landbouwgrond gebruikt te worden, doordat er op deze manier sprake is van optimaal ruimtegebruik.

Nederland heeft 20.442 hectare aan terreinen voor open fruitteelt waarboven in potentie lichtdoorlatende panelen geplaatst kunnen worden. Voor lichtdoorlatende panelen boven zachte fruitteelt is in 2020 de eerste pilot van start gegaan. De eerste indrukken van zulke panelen boven frambozen zijn redelijk positief, de bijen vlogen bijvoorbeeld prima onder de panelen door. Zeker met toenemend warmere zomers is het voordelig om panelen te plaatsen boven het fruit. Onder de panelen is het namelijk 10 graden koeler dan onder traditioneel folie.

Deze transparante zonnepanelen leveren 50% tot 80% op van wat niet-licht­door­latende panelen opleveren. In het slechtste geval van 50% opbrengst zou je in Nederland als je alle fruit bedekt bijna 11 TWh per jaar (41 PJ) aan energie kunnen opwekken. Ook als je maar 10 tot 20% van het fruit bedekt, levert dat een mooie hoeveelheid duurzame energie op.