zaterdag 9 oktober 2021

Assen – Beilen

DAG
4
09:15 uur
Foto'sVerslag

Ready, set, go! We vertrekken vandaag vanuit Assen.​ We zijn klaar voor wandeldag nummer 4 en vertrekken vandaag vanaf station Assen. Het belooft een mooie, zonnige dag te worden en een mooie etappe! Deze ochtend lopen Anne-Maartje Ordelman (directeur Retail NS stations) en Reinout Wissenburg (manager Strategische Duurzaamheid) met ons mee en neemt Marjan Minnesma ook de podcast met hen op over afvalvrije stations en duurzaam bermbeheer langs sporen. Deze podcast is in de loop van de dag te beluisteren! Verder loopt onder andere een groep NS-medewerkers mee, bestuurders en directeuren. Volg ons vandaag richting Beilen!

10:00 uur
Foto'sVerslag

Podcastgasten: Anne-Maartje Ordelman (NS) en Reinout Wissenburg (ProRail)

Vandaag lopen Anne-Maartje Ordelman (directeur Retail NS stations) en Reinout Wissenburg (manager Strategische Duurzaamheid, ProRail) met ons mee van Assen naar Beilen. In gesprek met Marjan Minnesma gaan ze het hebben over afvalvrije stations en duurzaam bermbeheer langs sporen. 
Anne-Maartje Ordelman schreef vandaag op als quote “Aantrekkelijk aanbod helpt verduurzaming”. Wat is volgens haar een aantrekkelijk aanbod? En hoe pak je het verduurzamen van de bermen aan? Daar hoor je meer over in deze podcast!

The Climate Miles Podcast
The Climate Miles Podcast
Dag 4: Reinout Wissenburg (ProRail) over internationaal treinreizen
/
11:00 uur
Foto'sVerslag

De afgelopen decennia zijn de populaties van vele zoogdieren en vogelsoorten gedecimeerd. Wetenschappers publiceren ook steeds vaker alarmerende rapporten over de dramatische afname van insectenpopulaties, in Nederland wel meer dan 50%. De wereldwijde achteruitgang verloopt inmiddels zo snel dat de komende 40 jaar wellicht 40% van insectensoorten gedoemd is tot uitsterven, terwijl deze kleine beestjes zo ontzettend cruciaal zijn voor de aardse ecosystemen.

Wat houdt een toekomst met weinig tot geen insecten in? Insecten zijn enorm belangrijk voor de bestuiving: het overbrengen van stuifmeel van de ene bloem op de andere. Dit is cruciaal voor wilde bloemen en planten, maar ook voor voedselgewassen. Bij een forse afname van insecten zal fruittelen moeilijk worden en dan zou fruit in de toekomst een luxeproduct kunnen worden. Bovendien zijn insecten een bron van voedsel voor andere dieren hoger in de voedselketen, zoals vele vogelsoorten. Tenslotte zorgen insecten voor de afbraak van organisch materiaal in de bodem, waarmee ze de vruchtbaarheid van de bodem in balans houden. Kortom, insecten vormen een onmisbare schakel in vele voedselketens en -systemen.

Het is daarom van groot belang dat we bij het bedrijven van landbouw rekening houden met biodiversiteit en met name insecten. Hoe we dat precies kunnen doen zullen we later vandaag verder toelichten als we langs de percelen van Land van Ons komen!

14:30 uur
Foto'sOplossingVerslag

Een half uur lopen na de lunch laat Boer Kees Sijbenga ons al wandelend de strokenteeltvelden zien die hij namens Land van Ons verbouwt.

Strokenteelt houdt in dat men stroken met verschillende gewassen op hetzelfde perceel verbouwt. Op die manier wordt de voedselvoorziening robuuster en de biodiversiteit vergoot. Strokenteelt biedt het voordeel om bovengronds verspreidende ziekten en plagen op niet-chemische wijze te remmen. Bovendien gaat het landschap meer variatie tonen.

Het burgerinitiatief Land van Ons is een coöperatie die landbouwgrond koopt voor herstel van biodiversiteit en landschap. Op deze grond wordt biologisch geboerd, met aandacht voor stroken- en wisselteelt en het gezond houden van de bodem. Concreet betekent dit dat ze stoppen met chemische verdelging en gewasbescherming, geen drijfmest meer injecteren en ophouden met het gebruik van kunstmest. Er wordt gewerkt aan het herstel van de mineralenhuishouding, de zuurgraad en de temperatuurgradiënt van de bodem en de bodem krijgt voldoende rust: ecologie als basis voor de exploitatie van de gronden!

17:30 uur
Foto'sOplossingVerslag

We zijn aangekomen op station Beilen! Dat betekent dat dag 4 er officieel op zit. Wethouder Erjen Derks van gemeente Midden-Drenthe heet ons welkom in Beilen en de Drentse Klimaatcrisis Coalitie biedt ons fris aan op het station. Dat is een warm welkom na weer 24 kilometer in de benen!

Marjan Minnesma zal hier samen met Anneke de Vries, directeur van de NS stations en lid van de Raad van Bestuur van de NS, op treinstation Beilen symbolisch een struik planten. Dat doen ze om het startschot te geven voor de verdere vergroening van dit station, en de andere NS stations in Nederland. Meer groen betekent namelijk ook meer biodiversiteit, betere luchtkwaliteit én het ziet er ook nog eens aantrekkelijker uit. Alleen maar voordelen dus!

20:45 uur
DagvideoVideo

Na de lange dag van gisteren liepen we vandaag een kortere etappe van zo’n 23 kilometer. Er liepen weer een heleboel mensen mee, o.a. van de NS, ProRail, Land van Ons, De Luchtfietsers, bezorgde jongeren en vele anderen. Aan het einde van de dag plantte Marjan Minnesma samen met NS directeur Anneke de Vries een struik op station Beilen als symbool voor het vergroenen en biodiverser maken van het station.