11:00 uur

Urgentie van de dag: afname van biodiversiteit

De afgelopen decennia zijn de populaties van vele zoogdieren en vogelsoorten gedecimeerd. Wetenschappers publiceren ook steeds vaker alarmerende rapporten over de dramatische afname van insectenpopulaties, in Nederland wel meer dan 50%. De wereldwijde achteruitgang verloopt inmiddels zo snel dat de komende 40 jaar wellicht 40% van insectensoorten gedoemd is tot uitsterven, terwijl deze kleine beestjes zo ontzettend cruciaal zijn voor de aardse ecosystemen.

Wat houdt een toekomst met weinig tot geen insecten in? Insecten zijn enorm belangrijk voor de bestuiving: het overbrengen van stuifmeel van de ene bloem op de andere. Dit is cruciaal voor wilde bloemen en planten, maar ook voor voedselgewassen. Bij een forse afname van insecten zal fruittelen moeilijk worden en dan zou fruit in de toekomst een luxeproduct kunnen worden. Bovendien zijn insecten een bron van voedsel voor andere dieren hoger in de voedselketen, zoals vele vogelsoorten. Tenslotte zorgen insecten voor de afbraak van organisch materiaal in de bodem, waarmee ze de vruchtbaarheid van de bodem in balans houden. Kortom, insecten vormen een onmisbare schakel in vele voedselketens en -systemen.

Het is daarom van groot belang dat we bij het bedrijven van landbouw rekening houden met biodiversiteit en met name insecten. Hoe we dat precies kunnen doen zullen we later vandaag verder toelichten als we langs de percelen van Land van Ons komen!