14:30 uur

Strokenveldteelt van Land van Ons

Een half uur lopen na de lunch laat Boer Kees Sijbenga ons al wandelend de strokenteeltvelden zien die hij namens Land van Ons verbouwt.

Strokenteelt houdt in dat men stroken met verschillende gewassen op hetzelfde perceel verbouwt. Op die manier wordt de voedselvoorziening robuuster en de biodiversiteit vergoot. Strokenteelt biedt het voordeel om bovengronds verspreidende ziekten en plagen op niet-chemische wijze te remmen. Bovendien gaat het landschap meer variatie tonen.

Het burgerinitiatief Land van Ons is een coöperatie die landbouwgrond koopt voor herstel van biodiversiteit en landschap. Op deze grond wordt biologisch geboerd, met aandacht voor stroken- en wisselteelt en het gezond houden van de bodem. Concreet betekent dit dat ze stoppen met chemische verdelging en gewasbescherming, geen drijfmest meer injecteren en ophouden met het gebruik van kunstmest. Er wordt gewerkt aan het herstel van de mineralenhuishouding, de zuurgraad en de temperatuurgradiënt van de bodem en de bodem krijgt voldoende rust: ecologie als basis voor de exploitatie van de gronden!