zaterdag 23 oktober 2021

Gouda – Rotterdam

DAG
18

Dit is de laatste dag van The Climate Miles waarop we flinke stappen maken op Nederlands grondgebied! We vertrekken met zo’n 450 COPlopers vanuit Gouda richting Capelle aan den IJssel, om vanuit daar door te lopen naar Rotterdam. We komen daar aan in BlueCity, een voorbeeldstad voor de circulaire economie. Het belooft een bijzondere dag en finish te worden! Stay tuned!

09:15 uur
Foto'sVerslag

Dit is de laatste dag van The Climate Miles waarop we flinke stappen maken op Nederlands grondgebied! We zijn met zo’n 450 COPlopers vertrokken vanuit Gouda om richting Capelle aan den IJssel te wandelen en vanuit daar door te lopen naar Rotterdam. Vandaag hebben we speciale aandacht voor Grootouders voor het Klimaat, maar ook horen we onderweg meer over nut en noodzaak van het verhogen van het waterpeil, van twee veenprofessoren die ook meelopen; Fons Smolders en Leon Lamers. In de middag belooft het een bijzondere finish te worden in Rotterdam; ons laatste aankomstmoment in Nederland voordat we doorreizen naar Schotland! Onze aankomst in Rotterdam is bij BlueCity, een voorbeeldstad voor de circulaire economie. Stay tuned!

12:00 uur
Foto'sVerslag

 “Elke hectare veengrond die wordt ontwaterd, stoot per jaar evenveel broeikasgassen uit als een benzine auto die 135.000 km rijdt” aldus professor Hans Joosten die onlangs een prestigieuze internationale milieuprijs kreeg voor zijn onderzoek naar de verdroging van veenbodems.  

Het verdrogen van veenweide zorgt jaarlijks voor de uitstoot van zo’n 7 miljoen ton CO2. In het Klimaatakkoord is afgesproken om de uitstoot in veenweidegebieden in 2030 met 1 miljoen ton te reduceren. Dat kan sneller!  

Vandaag tijdens The Climate Miles spreken we met twee veenprofessoren, Fons Smolders en Leon Lamers – over het verhogen van het waterpeil. Zij zijn beiden werkzaam bij het RIBES (Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences, Department of Aquatic Ecology and Environmental Biology, Radboud Universiteit).

Waar de landbouw inzet op omgekeerde drainage – een dure oplossing die mogelijk minder goed werkt maar waardoor de landbouw niet hoeft te veranderen – is op natuurlijke wijze het waterpeil verhogen logischer. Als dan ook nog wordt ingezet op de teelt van veenmos dat als substraat kan dienen voor de tuinbouw, ontstaat een win-win-win voor het klimaat en de biodiversiteit.  

LEES MEER 

Foto: veenprofessoren Leon Lamers (links) en Fons Smolders (rechts) tijdens The Climate Miles.

13:00 uur
Foto'sVerslag

Vandaag lunchen we bij Restaurant HIT eten & drinken. Zij gebruiken alleen dagverse én seizoensgebonden producten. We worden hier vergezeld door gedeputeerde Berend Potjer. Zijn missie? “De wereld wacht niet op ons en wij niet op de wereld. Dus wij willen snel werk maken van energiebesparing, schone energieopwekking en vitale natuur. Van en voor alle Zuid-Hollanders. Daar ga ik met volle overtuiging aan werken met alle collega’s en partners van de provincie. ” Daar kunnen wij het natuurlijk alleen maar mee eens zijn!

15:00 uur
Foto'sPodcast

De podcastgast van vandaag is klimaatwetenschapper en politicus, Bas Eickhout. Als wetenschapper schreef hij mee aan de klimaatrapporten van de IPCC. Al in 2009 besloot Bas om de politiek in te gaan omdat er te weinig gebeurde om klimaatverandering aan te pakken. Bas is delegatieleider van GroenLinks in het Europees Parlement en vice-fractievoorzitter en penningmeester van het ‘bureau’ van de Groene fractie. In Glasgow wil hij een einde maken aan de grote geldstroom voor de fossiele industrie.   

The Climate Miles Podcast
The Climate Miles Podcast
Dag 18: Bas Eickhout (klimaatwetenschapper, EP'er) over het effect van Europa's Green Deal op Nederland
/
16:45 uur
Foto'sVerslag

Vandaag hebben we een speciaal finishmoment bij BlueCity, wat een voorbeeldstad is voor de circulaire economie: een stad binnen de stad Rotterdam waar creatievelingen elkaar ontmoeten en concrete duurzame oplossingen ontwikkelen, of het nu gaat om het vergroten van je impact, zero waste leven of het ontwikkelen van een future proof materiaal. 

Ook loopt onze eigen voorzitter mee, Prof. Dr. Louise Vet. Zij is hoogleraar ecologie, werkzaam bij WUR en zet zich in voor het herstel en behoud van de biodiversiteit.

50 Zeeuwen uit Schouwen-Duiveland overhandigen ons hier de prachtige video-clip Act as One: een boodschap aan de wereldleiders in Glasgow COP 26. 
 
Speciaal voor alle Grootouders voor het Klimaat die meelopen voor een leefbare aarde voor hun nageslacht is er een sprookjesvoorstelling voor de kleinkinderen. ‘Een aardig sprookjeis een fantasierijk verhaal over plastic, kringlopen in de natuur en het bedenken en maken van een ‘cirkelwinkel’. Wat als alles straks op is en de winkel moet sluiten? 

Veel dank aan iedereen die heeft meegelopen en heeft meegeholpen in Nederland! Morgen is een rustdag en maandag gaan we met frisse energie verder richting COP26 in Glasgow!

21:25 uur
DagvideoVideo

Alweer de laatste Nederlandse etappe van de Climate Miles 2021! En wat voor een! Vanuit het hele land zijn er mensen naar Gouda of Rotterdam afgereisd om de hele etappe of een stukje daarvan mee te lopen of om ons toe te juichen bij de finish. Het was een bonte verzameling mensen van alle leeftijden die allemaal om dezelfde reden meegelopen hebben: ze maken zich ernstige zorgen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan.

Een kleine groep loopt volgende week nog verder in Schotland, dus we hopen dat iedereen die niet meeloopt daar ons blijft volgen en delen op alle kanalen, want ook na de climate miles blijft het ontzettend belangrijk dat we met z’n allen heel veel lawaai blijven maken. Samen maken we namelijk een krachtig gebaar en geven we de duidelijke boodschap aan onze politieke leiders dat klimaatverandering een crisisaanpak en een enorme versnelling nodig heeft. Want: het kan als je het wilt!